Bildebokdialoger og motivasjon hos barn med Down syndrom


Under følger en oppsummering av innlegget:

  •  Motivasjon er en kjernefaktor i all læring.
  •  Motivasjon forårsaker, styrer og opprettholder en elevs handlinger og påvirker i stor grad evnen til oppmerksomhet, innsats og utholdenhet.
  •  Pedagoger rapporterer at det kan være utfordrende å motivere barn med Down syndrom til å delta i nye aktiviteter; de gir lettere opp enn andre barn og har vansker med å opprettholde en handling over tid
  • Bildebokdialoger gir mulighet for å møte elevene med kontinuerlig og dynamisk støtte/hjelp og hint, kan skape og opprettholde motivasjon gjennom eksplisitt veiledning og modellering.       
  • Steg-for-steg instruksjon og oppmerksomhetsdirigering fører til at elever med Down syndrom står i læringssituasjonen og fullfører oppgaver.
  • Bildebokdialoger skaper motivasjon og mestringsopplevelser som også gir større læringsutbytte.
Filmen kan sees her

En hilsen fra nord

Vi har kommet midtveis i junimåned og sommerferien nærmer seg for DSL+ sine deltakere. De siste ukene før ferien gjennomfører vi en avsluttende datainnsamling for årets elever. Over 50 barn fra hele landet har deltatt i DSL+ dette skoleåret, og vi har hatt gleden av å få besøke alle deltakerne tre ganger tilsammen i løpet av året. Besøkenes formål har vært kartlegging av språklig utvikling. Kartleggingen vil gi oss et mål på om og i hvilken grad DSL+-intervensjonen har hatt en positiv effekt på deltakernes språklige utvikling. Resultatene fra denne språkkartleggingen er svært viktig for det videre arbeidet med DSL+-prosjektet, og vi er naturligvis veldig spente.

Samtidig så har disse besøkene vært så mye mer enn en selve språkkartleggingen!


Bilde: Colourbox
Å gjennomføre et landsomfattende forskningsprosjekt i Norge innebærer å bevege seg over store avstander. Vi har reist Norge på kryss og tvers, med alle slags transportmidler. Det å planlegge en slik rundreise, med et stramt tidsskjema og et restriktivt budsjett, er en øvelse i logistikk som burde gi 30 studiepoeng - minst... Kollektivkjørende byboere har fått friska opp sjåførferdigheter i all slags vær og på alt slags føre. Og viktigst av alt, vi har fått muligheten til å bli litt kjent med en flott gjeng med skolestartere og deres lærere! Vi har fått klemmer, vi har blåst bobler, vi har sunget sanger, vi har spist is og vi har lekt oss igjennom det fine langstrakte landet vårt. Det å få jobbe i et så praksisnært forskningsprosjekt som DSL+, er som dere skjønner noe helt spesielt!
Jeg for min del har hatt gleden av å følge opp deltakere i Nordland og Troms. For meg som har jobbet med DSL+ på fulltid de siste årene er det spesielt kjekt å få høre om de erfaringene lærerne har gjort seg etter å ha hatt DSL+ som et fast innslag i skolehverdagen. Tilbakemeldingene er verdifulle for videre arbeid med DSL+. Samtidig er det godt å få bekreftet at lærerne i stor grad opplever deltakelsen i DSL+ som positiv for barnas språklige utvikling. Vi ser også at DSL+-øktene er noe veldig mange av barna er motiverte for å jobbe med.
Et lite knippe frynsegoder 🌞


Til alle de flotte deltakerne våre og deres lærere; 

Tusen takk for at dere har tatt denne reisen sammen med oss! DSL+ - webinar

Mest lest