Rekruttering av DSL+-deltakere skoleåret 2017-2018

Har du et barn med Down syndrom som skal begynne i 1. klasse til høsten?

Vi ønsker deltakere til DSL+-studien


Hva er DSL+
DSL+ er et språkstimulerende tiltak som er utviklet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap om hvilke språklige utfordringer barn med Down syndrom ofte erfarer, og hvordan denne elevgruppen lærer best. Tiltaket inneholder to apper med digitale bildebøker og tilhørende oppgaver som er ment å motivere 1.klassinger med Down syndrom og deres medelever til daglige økter med språklige læringsaktiviteter.


DSL+ er ment for alle barn med Down syndrom uavhengig av barnets talespråklige ferdigheter.

Hvem kan delta?
Førsteklassinger med Down syndrom som starter på skolen høsten 2017 kan delta. Barnet og minst en av foreldrene må ha norsk som hovedspråk. Barnet kan ikke ha tilleggsdiagnoser som f.eks. autisme.

Om prosjektet
Barna og deres skole blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene starter med tiltaket ved oppstart av skoleåret, og den andre starter over jul. Barna blir kartlagt høst, vinter og vår, slik at vi kan sammenligne gruppene og vurdere effekten av tiltaket. Dersom vi finner god effekt, vil appene bli gjort offentlig tilgjengelig uten kostnader.Hvordan blir vi med?
Foresatte må sende inn samtykkeskjema før vi kan ta initiativ til et samarbeid med den aktuelle skolen. Mer informasjon om studien og samtykkeskjema finner du her.

Du kan også ringe eller sende e-post:

Kari-Anne B. Næss (prosjektleder)
e-post: k.a.b.nass@isp.uio.no
tlf: 922 40 741Vi håper å få med alle kommende 1.klassinger på et lærerikt og morsomt prosjekt! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest