Kva kan bildet fortelje?

Videoen denne veka sett fokus på bildet si rolle i bildeboka og i DSL+-prosjektet. Følgjande ”take home messages” blir presentert i innlegget:
  • Barn treng ei brei bildekompetanse for å manøvrere i si visuelle og bilderike samtid. 
  • I tekstfrie bildebøker blir bildelesing einaste kilde til å forstå innhaldet. Barnet må avkode symbol, teikn, farge og form. I mellomrommet mellom bildefortelling og dialog rundt bildebøkene, skapar barnet mening, tolker og forstår bildebok-forteljingane.
  • Bildet i tekstfrie bildebøker vil øve barnet i å lese, forstå og tolke visuelt bildespråk – noko som utstyrer dei med ei evne til visuell lesing.
  • Tekstfrie bildebøker lesast samtidig av barnet og den vaksne og gir slik ei likeverdig leseopplevingIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest