21st March - World Down Syndrome Day

March 21st has been marked by those engaged in spreading awareness about Down syndrome since 2006. The date refers to the third 21st chromosome in Down syndrome (trisomy 21). In 2011 the United Nations (UN) officially declared the day to be World Down Syndrome Day (UN-downsyndromeday). This is a dedicated day for celebrating diversity, as well as spreading awareness about Down syndrome which is the most prevalent single cause of intellectual disability.
photo: colourboxThere are a range of efforts made to promote and celebrate diversity on Down syndrome awareness day, such as  the lots-of-socks campaign, the Norwegian dagsverk for down which is a national campaign encouraging people to do/donate a days work for Down syndrome, and the ‘how do you see me?’ campaign. Olivia Wilde took part in a video for the how do you see me campaign (see link above), which aims to address people’s perspectives of individuals with Down syndrome.

The DSL+-project`s contribution this year was a  news story on Norwegian radio focused on Down syndrome and the importance of language and communication efforts for these children, as well as sharing information about the DSL+-project. Norwegian speaking readers can follow this link to listen to the radio story: EKKO - 21. mars. And in Bristol Liz marked World Down Syndrome Day with a cake bake. 


Cakes for World Down Syndrome DayFor more information about World Down syndrome day, and to keep up with events that have taken place to raise awareness and celebrate diversity, see the World Down syndrome day web page: worlddownsyndromeday.org


We hope everyone had a nice celebration for World Down syndrome Day this year!Rekrutteringen er i gang!

I går startet det offisielle rekrutteringsarbeidet til DSL+-prosjektet og vi går en spennende tid i møte. I etterkant av tidligere mediasaker har både foreldre og fagpersoner vist interesse for deltakelse i projektet. Dette setter vi stor pris på! Vi ønsker nemlig å nå ut til ALLE  familer som har barn med Down Syndrom som starter i 1. klasse høsten 2016, der minst en av foreldrene har norsk som hovedspråk og barnet ikke har en tilleggsdiagnose som påvirker språklig utvikling.

Det har til nå ikke vært lansert noen forskningsbasert vokabularintervensjon spesielt tilpasset språkprofilen til barn med Down syndrom. Dette vil være den første i sitt slag internasjonalt.

Foto: Colourbox

Deltakelse i studien innebærer en daglig økt med språktrening på en spesialutviklet App. Appen består av digitale bildebøker og strukturerte treningsoppgaver. For å teste effekten av språktreningen ønsker vi å komme i kontakt med familier som har barn med Down syndrom som skal begynne i 1. klasse høsten 2016.

Her kan du lese hele saken


For mer informasjon om prosjektet kan du også kontakte prosjektleder:

Kari-Anne B. Næss
E-mail: k.a.b.nass@isp.uio.no eller Tlf. 922 40 741

DSL+ - webinar

Mest lest