Snow day


Yesterday we spent some time at Lysebu in Holmenkollen. The goal for the day was to capture some photographs, video and audio to include in our next pilot. The picture book for the pilot is called Line and Stian build a snow cave. The children in the intervention will be learning about words related to this story. Luckely we finally got some snow in Oslo, and were able to take advantage of it in the beautiful surroundings in Holmenkollen.     
We are so lucky to have such a versatile job. It never gets boring with so many different types of tasks. A lot of tasks are in progress at the moment, and many more hours will be spent in the office. This makes it extra nice to be able to spend some time together outdoors. We were able to make use of and discover our more creative sides, and we had a successful day doing so.

We look forward to piloting with this material!


Silje & Liz

Bildebokarbeid i studiet: Material og digital utforsking

I forrige var fordypningstudenter i Barnehagelærerutdanningen, ved Høgskolen i Sørøst-Norge på tredagers samling på Notodden. 3. års studentene har valgt fordypningsfaget: Material og digital utforsking. I løpet av en 7 ukers periode skal studentene dypdykke i temaet: Fra materialer og bilder til digital bildebok. Bildebokarbeidet er en del av DSL+ prosjektet og skal være et bidrag til bildebokapplikasjonen som skal utvikles i prosjektet. Studentene har arbeidet med utgangspunkt i fysisk tegning på papir og vært på jakt etter ulike teksturerer i materialer og overflater. De har bearbeidet bilder ved hjelp av ulike apper og arbeidet med bildeskaping i appene Procreate og Drawingpad på iPad. Studentene har arbeidet med karakterutvikling, visjonsplansje, storyboard og utvikling av bildebokoppslag. Studentene melder tilbake at de har hatt noen lærerike dager, selv om det til tider har vært litt utfordrende å beherske de ulike mulighetene og verktøyene i appene. Jeg er imponert over hva studentene har fått til så langt og gleder meg til fortsettelsen.

Lovise Søyland  
 

Se bilder fra prosessen under: 

DSL+ - webinar

Mest lest