Gå til hovedinnhold

Vellykket billedbokprosjekt!

TUSEN TAKK til både studenter og lærere for fantastisk innsats i billedbokprosjektet vårt. Totalt 34 studenter har nå levert inn sine bidrag, og vi er mektig imponert over resultatet.

Vi har vært ute etter billedbøker som er enkle og oversiktlige, som skaper nysgjerrighet og interesse, ivaretar barn med Down syndrom sin utviklingsprofil og samtidig støtter den innholdsmessige forståelsen i billedboken. Disse faktorene synes å ha blitt svært godt ivaretatt i arbeidene vi har mottatt.

For en fagperson i spesialpedagogikk som ikke er trent i å analysere visuelt materiale, vurdere virkemidler og ulike teknikker som benyttes i illustrasjoner har gjennomsyn av alle studentarbeidene vært utrolig bevisstgjørende. Virkningsfulle ansikts - og stemningsuttrykk, kombinasjoner av tegning og foto, av ulike typer materialer og bruk av digital bildebehandling har virkelig bidratt til å styre oppmerksomheten min mot spesifikke deler av den visuelle fremstillingen – mot de delene av fremstillingen som er avgjørende for å forstå meningsinnholdet i den enkelte bok. På denne måten fremstilles et omfattende meningsinnhold - uten et eneste ord.

Jeg synes alle de 34 bøkene har fantastisk flotte visuelle uttrykk. På bakgrunn av den sammenhengende og helhetlige fremstillingen av den enkelte historie samt den pedagogiske og spesialpedagogiske nytteverdien av den enkelte bok er det hele 22 av studentarbeidene vi ønsker å benytte i språkintervensjonen vår. Billedboken «Line og Stian bygger snøhytte» er en av disse, og denne billedboken er valgt ut til pilotering nr. 2 som skal gjennomføres i begynnelsen av februar. Under følger to bilder fra boken:

Flere spennende billedbokoppslag tilhørende denne historien finnes i den endelige boken som er tegnet av Andrea Ødegård. Vi gleder oss til å observere dialogene mellom lærer og elev rundt boken i piloteringsperioden!


For enkelte av de 22 bøkene vil det være aktuelt å spørre om en liten justering eller et nytt billedbokoppslag i tillegg til de eksisterende.  Det tas kontakt med hver enkelt student for å ivareta de formelle sidene av samarbeidet, og for forespørsel om eventuelle justeringer. En bekreftelse for deltakelse i studien vil bli delt ut på studiesamlingen på Notodden i uke 4.

Vi vil igjen takke for samarbeidet knyttet til billedbøkene og ønsker både studenter og lærere en riktig god jul og et godt nytt år!

Beste hilsen
Kari-Anne B. Næss
Prosjektleder i DSL+


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Rekruttering av DSL+-deltakere skoleåret 2017-2018

Har du et barn med Down syndrom som skal begynne i 1. klasse til høsten?

Vi ønsker deltakere til DSL+-studien


Hva er DSL+
DSL+ er et språkstimulerende tiltak som er utviklet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap om hvilke språklige utfordringer barn med Down syndrom ofte erfarer, og hvordan denne elevgruppen lærer best. Tiltaket inneholder to apper med digitale bildebøker og tilhørende oppgaver som er ment å motivere 1.klassinger med Down syndrom og deres medelever til daglige økter med språklige læringsaktiviteter.

DSL+ er ment for alle barn med Down syndrom uavhengig av barnets talespråklige ferdigheter.
Hvem kan delta?
Førsteklassinger med Down syndrom som starter på skolen høsten 2017 kan delta. Barnet og minst en av foreldrene må ha norsk som hovedspråk. Barnet kan ikke ha tilleggsdiagnoser som f.eks. autisme.
Om prosjektet
Barna og deres skole blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene starter med tiltaket ved oppstart av skoleåret, og den andre starter over jul. Barna blir k…

21st March - World Down Syndrome Day

March 21st has been marked by those engaged in spreading awareness about Down syndrome since2006. The date refers to the third 21st chromosome in Down syndrome (trisomy 21). In 2011 the United Nations (UN) officially declared the day to be World Down Syndrome Day (UN-downsyndromeday). This is a dedicated day for celebrating diversity, as well as spreading awareness about Down syndrome which is the most prevalent single cause of intellectual disability.


There are a range of efforts made to promote and celebrate diversity on Down syndrome awareness day, such as the lots-of-sockscampaign, the Norwegian dagsverk for down which is a national campaign encouraging people to do/donate a days work for Down syndrome, and the ‘how do you see me?’ campaign. Olivia Wilde took part in a video for the how do you see me campaign (see link above), which aims to address people’s perspectives of individuals with Down syndrome.

The DSL+-project`s contribution this year was a news story on Norwegian radio …

Congratulations to Liv Inger!

This month Liv Inger Engevik (Post doctoral researcher in the DSL+-project) got her last article from her PhD research project accepted.
Here you can read the abstracts of her articles:

Research article published in Early Childhood Research Quarterly, Volume 30,
Part A, 1st Quarter 2015, Pages 140-151
Re-conceptualizing “Directiveness” in Educational Dialogues:

A Contrastive Study of Interactions in Preschool and Special Education


Liv Inger Engevik, Silje Hølland, and Bente E. Hagtvet
Dept. of Special Needs Education, University of Oslo


Abstract This study investigated the role of teacher directiveness in educational dialogues as it relates to several types of dyads and child engagement. The effect of directive teacher behavior, such as the use of instructions and commands, on children’s engagement and learning is a controversial matter in the field of educational research. Two types of dyads were examined: typically developing children and their preschool teachers (PreschDyads) and …