Gå til hovedinnhold

Innlegg

Rekruttering av DSL+-deltakere skoleåret 2017-2018

Nylige innlegg

Å utvikle logo til et forskningsprosjekt - Nora Syvertsen

Innlegget gir et innblikk fra prosessen bak arbeidet og den ferdige logoen til DSL+. 
Det var viktig at logoen skulle:
Ivareta prosjektets identitet med respekt og verdighet, formidlingsbudskap, kunnskapsformidling og engasjere positivt til læring. Være leken, men samtidig seriøs i uttrykket da målgruppen var både voksne (studenter, lærere, foreldre til barn) og barna som skulle ta i bruk appen Være lett gjenkjennelig å finne frem på tegnebrettet. Fungere på mange ulike flater og plattformer. Både i app, som logo alene og på trykksaker. 


Se filmen her

Kva kan bildet fortelje?

Videoen denne veka sett fokus på bildet si rolle i bildeboka og i DSL+-prosjektet. Følgjande ”take home messages” blir presentert i innlegget: Barn treng ei brei bildekompetanse for å manøvrere i si visuelle og bilderike samtid. I tekstfrie bildebøker blir bildelesing einaste kilde til å forstå innhaldet. Barnet må avkode symbol, teikn, farge og form. I mellomrommet mellom bildefortelling og dialog rundt bildebøkene, skapar barnet mening, tolker og forstår bildebok-forteljingane.Bildet i tekstfrie bildebøker vil øve barnet i å lese, forstå og tolke visuelt bildespråk – noko som utstyrer dei med ei evne til visuell lesing.Tekstfrie bildebøker lesast samtidig av barnet og den vaksne og gir slik ei likeverdig leseoppleving


Se filmen her

Bildebøker og språkstimulering del 2

Denne ukens video belyser bakgrunnen for DSL+-prosjektet og fokuserer spesielt på bildebøkene. Følgende «take home messages» presenteres i innlegget:

Visuell bevissthet er viktig i vårt teknologiske samfunn Tekstfrie bildebøker forventes å ha effekt på oppmerksomhet, felles oppmerksomhet, peking, ordlæring, lytte- og dialogferdigheterTekstfrie bildebøker vil i kombinasjon med eksplisitt ordtrening sikre en bredere                   ordforståelse og tilstrekkelig repetisjon. Tekstfrie bildebøker gir visuell støtte og individuelle tilpasningsmuligheter

Filmen kan sees her

Bildebøker og språkstimulering del 1

Denne ukens video belyser bakgrunnen for DSL+-prosjektet og fokuserer spesielt på språkutvikling hos barn med Down syndrom. Følgende «take home messages» presenteres i innlegget:

Barn med Down syndrom har vansker med språket.Vokabularet er viktig for den språklige utviklingen og for funksjon på en rekke andre områder som f.eks. utvikling av leseferdighet, sosial fungering samt for kvaliteten på inkludering I skolen. Barn med Down syndrome har behov for vokabularstimulering, men det er lite forskningsbasert kunnskap om aktuelle tiltak for barn med Down syndrome.
Filmen kan sees her

Bildebøker og språkstimulering

I de kommende ukene vil vi poste ett videoinnlegg ukentlig. Innleggene er klipp fra seminaret Bildebøker og barns språkutvikling – eksempler fra the Down syndrome LanguagePlus Project.

Noen av innleggene er knyttet direkte til språkstimulering mens andre retter seg mot utviklingen av visuelt materiale og kvaliteten på dette.
Totalt vil det bli postet 10 innlegg i varierende lengde. Første innlegg ut er Bildebøker og språkutvikling hos barn med Down syndrome som kommer på fredag.

International conference on communication in Down syndrome

A conference on Down-syndrome and communication with the title Communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict? will be organized this autumn in Oslo. The conference will be held at The National Library of Norway, 31 August  - 1 September 2017.

The topic of this conference is communication in its broadest sense. This encompasses speech, all modalities of language, hearing, understanding, reading and writing, as well as interaction and social functioning. We aim to share knowledge, to present the most recent research on this important topic and to discuss further directions for research. 

We invite researchers and students to submit their proposals. Papers and posters are welcome on all the above mentioned topics.

For more information about the conference see: http://www.uv.uio.no/isp/om/aktuelt/arrangementer/communication-in-individuals-with-down-syndrome---.html